Wyjątki z artykułu pani Waltraud- Sax Demuth
w Westfalen Blatt, 27-28 czerwiec 1998r. (Tłumaczenie własne)

Kiedy w 1973 roku, ksiądz Stanisław Walczak otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa katowickiego, już wówczas jego plany na przyszłość były pewne: za zgodą swojego biskupa odpowiedział na prośbę arcybiskupa Lusaki w afrykańskiej Zambii, by tam poprzez pracę misyjną wspierać wzrost duchowieństwa miejscowego i wysiłki duszpasterskie tamtejszej hierarchii.

 

Zambia jest w 50% chrześcijańska - z tego połowa chrześcijan to katolicy. Stosunkowo wysoki poziom wykształcenia podstawowego w tym afrykańskich kraju trzeba przypisać działalności Jezuitów i Ojców Białych, którzy kładli ogromny nacisk na całościowy rozwój człowieka i społeczeństwa. „Wszystko co zdobyłem na doświadczeniu, zawdzięczam Afryce„ - mówi Ks. Walczak .„To były głęboko i pozytywnie przeżyte lata zarówno w dniu codziennym jak i w Kościele - ale tych doświadczeń nie można przeszczepić do Europy - to jest zupełnie inny świat. Także Kościół w Afryce nie potrzebuje kultury europejskiej, lecz tylko musi on ciągle odkrywać pozytywne wartości własnego dziedzictwa kulturowego.”

 

W 1990 roku ksiądz Walczak pożegnał się z Afryką i po roku pracy duszpasterskiej w Dortmundzie przejął katolicką parafię św. Józefa w Bielefeldzie. Nie jest to parafia w sensie tradycyjnym. Uchodźcy i emigranci, problemy społeczne i ubóstwo części parafian są utrudnieniem w odkryciu i rozwoju poczucia wspólnoty zarówno w społeczeństwie jak i w Kościele.

 

Kościół w Europie jest Kościołem cierpiącym„ - twierdzi ksiądz Walczak. „Nie posiada on wprawdzie widzialnego wroga, ale za to ma wroga niewidzialnego: krytyczną sytuację społeczną i kulturową.„ Jednak ksiądz Walczak nie traci nadziei: „Jestem Bogu wdzięczny za Kościół, w którym urodziłem się. Prawdopodobnie, w perspektywie Kościoła powszechnego, konieczna jest nowa „Misja na Europę”. Misja to może prowadzić do powstania nowej kultury wypływającej z bogactwa ducha chrześcijańskiego. „ Przecież miliard katolików w świecie to ogromna potęga duchowa.”

 

 

 

 

 

luano

Kliknij obrazek i przeżyj choć
raz podróż misjną